Inwestycje

Loga programów Uni Europejskiej

Mając już ponad 10-letnie doświadczenie w branży elektronicznej, stawiamy na ciągły rozwój naszej firmy. Dotyczy to zarówno naszej oferty produktowej, powiększania kadry, jak i nowych działań biznesowych.

Z dniem pierwszego lipca 2013 r. wystartował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegający na wprowadzeniu zmiany procesu świadczenia usług oraz procesu organizacji w istniejącym przedsiębiorstwie. Inwestycja ma na celu doprowadzenie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa oraz umożliwienie realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, zwiększając ich efektywność we współpracy z partnerami.

Projekt nr 1

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w Firmie X-KOM i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.”
Nazwa Beneficjenta: X-KOM Sp. z o.o.
ul. Aleja Wolności nr 31
42-202 Częstochowa
Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-24-120/12
Wartość projektu: 590 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 250 750,00 PLN
Okres realizacji: 01/07/2013 – 31/12/2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: www.mswia.gov.pl i www.parp.gov.pl
Strona poświęcona działaniu: www.web.gov.pl