Oferty kupna

Użytkownik Sztuk Data
pa...om 1 23.03.2018
da...lu 1 23.03.2018
no...om 1 23.03.2018
ha...pl 1 23.03.2018
cz...on 1 23.03.2018
fl...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
bl...om 1 23.03.2018
va...om 1 23.03.2018
la...om 1 23.03.2018
to...om 1 23.03.2018
bu...pl 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
na...om 1 23.03.2018
mo...pl 1 23.03.2018
jt...om 1 23.03.2018
ge...om 1 23.03.2018
mo...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
t....ru 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
em...om 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
dl...om 1 23.03.2018
cz...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ro...om 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
wo...om 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
an...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
bo...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
wi...pl 1 23.03.2018
wn...om 1 23.03.2018
sl...pl 1 23.03.2018
R....pl 1 23.03.2018
he...an 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
go...es 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
hu...fm 1 23.03.2018
1m...om 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
Ka...om 1 23.03.2018
mm...pl 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
kr...pl 1 23.03.2018
tm...om 1 23.03.2018
dy...pl 1 23.03.2018
ga...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
fi...pl 1 23.03.2018
si...pl 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
wa...pl 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
ci...pl 1 23.03.2018
vo...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
x4...om 1 23.03.2018
ku...pl 1 23.03.2018
p0...pl 1 23.03.2018
um...om 1 23.03.2018
go...21 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
d....pl 1 23.03.2018
kr...pl 1 23.03.2018
ro...ke 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
di...om 1 23.03.2018
ql...om 1 23.03.2018
pl...pl 1 23.03.2018
mc...om 1 23.03.2018
ro...om 1 23.03.2018
18...07 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
w....om 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
mr...pl 1 23.03.2018
ya...om 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
m....om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
de...ly 1 23.03.2018
st...om 1 23.03.2018
fe...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
na...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
rk...om 1 23.03.2018
mu...pl 1 23.03.2018
se...99 1 23.03.2018
ki...om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
sa...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
wo...pl 1 23.03.2018
qw...pl 1 23.03.2018
zi...om 1 23.03.2018
fa...om 1 23.03.2018
du...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
op...pl 1 23.03.2018
mk...om 1 23.03.2018
la...pl 1 23.03.2018
je...pl 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
af...pl 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
le...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
ky...pl 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
xa...om 1 23.03.2018
go...om 1 23.03.2018
pr...pl 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
zi...om 1 23.03.2018
ig...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
wa...d1 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
ba...wa 1 23.03.2018
be...om 1 23.03.2018
cz...pl 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
mo...om 1 23.03.2018
wz...eu 1 23.03.2018
ku...om 1 23.03.2018
ad...om 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
o....om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
pi...pl 1 23.03.2018
bb...pl 1 23.03.2018
na...om 1 23.03.2018
ol...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
sl...pl 1 23.03.2018
ad...pl 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
za...er 1 23.03.2018
Ka...pl 1 23.03.2018
br...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
wi...pl 1 23.03.2018
ol...pl 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
th...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
de...om 1 23.03.2018
ko...pl 1 23.03.2018
co...pl 1 23.03.2018
mu...pl 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
zi...pl 1 23.03.2018
wh...pl 1 23.03.2018
ja...ek 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
bo...om 1 23.03.2018
dw...om 1 23.03.2018
ku...om 1 23.03.2018
ro...om 1 23.03.2018
s3...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
ro...pl 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
ws...om 1 23.03.2018
he...om 1 23.03.2018
dr...pl 1 23.03.2018
ce...om 1 23.03.2018
po...pl 1 23.03.2018
rc...om 1 23.03.2018
bj...om 1 23.03.2018
xe...om 1 23.03.2018
Ub...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
s....pl 1 23.03.2018
gl...om 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
ra...sh 1 23.03.2018
wy...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
Ka...om 1 23.03.2018
lo...om 1 23.03.2018
kg...pl 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
vo...om 1 23.03.2018
st...om 1 23.03.2018
ta...pl 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
pi...pl 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
dr...pl 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
Fr...pl 1 23.03.2018
co...pl 1 23.03.2018
he...om 1 23.03.2018
we...om 1 23.03.2018
in...um 1 23.03.2018
to...om 1 23.03.2018
ar...pl 1 23.03.2018
d....om 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
re...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
jj...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
bo...om 1 23.03.2018
ad...pl 1 23.03.2018
cz...om 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
hu...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
an...pl 1 23.03.2018
sc...pl 1 23.03.2018
kr...pl 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
pi...pl 1 23.03.2018
na...pl 1 23.03.2018
ma...fm 1 23.03.2018
ss...om 1 23.03.2018
as...ne 1 23.03.2018
pe...pl 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
to...om 1 23.03.2018
al...pl 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
he...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ga...on 1 23.03.2018
ga...pl 1 23.03.2018
dr...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
pr...om 1 23.03.2018
de...pl 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
hu...om 1 23.03.2018
be...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
ga...pl 1 23.03.2018
th...om 1 23.03.2018
sc...om 1 23.03.2018
gr...pl 1 23.03.2018
se...pl 1 23.03.2018
sa...pl 1 23.03.2018
go...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
di...pl 1 23.03.2018
pe...pl 1 23.03.2018
sc...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
sh...om 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
aw...pl 1 23.03.2018
al...om 1 23.03.2018
uc...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ku...pl 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
Sk...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
fe...pl 1 23.03.2018
bl...om 1 23.03.2018
do...pl 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
pi...ek 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ro...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
ad...om 1 23.03.2018
pl...om 1 23.03.2018
ml...ka 1 23.03.2018
m_...pl 1 23.03.2018
da...06 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
br...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
sl...pl 1 23.03.2018
im...om 1 23.03.2018
Ra...om 1 23.03.2018
m....pl 1 23.03.2018
ir...pl 1 23.03.2018
ks...pl 1 23.03.2018
wa...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
m....om 1 23.03.2018
om...pl 1 23.03.2018
SZ...OM 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ev...pl 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
do...pl 1 23.03.2018
ce...eu 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
dr...om 1 23.03.2018
no...pl 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
sm...ku 1 23.03.2018
wy...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
dr...om 1 23.03.2018
ad...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
pg...pl 1 23.03.2018
se...pl 1 23.03.2018
sz...pl 1 23.03.2018
re...om 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
dm...pl 1 23.03.2018
gu...pl 1 23.03.2018
ij...om 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
ha...om 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
zs...om 1 23.03.2018
na...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
kl...pl 1 23.03.2018
m....pl 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
po...pl 1 23.03.2018
ur...om 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
sh...wn 1 23.03.2018
ma...eu 1 23.03.2018
ra...fm 1 23.03.2018
dj...pl 1 23.03.2018
kr...pl 1 23.03.2018
ar...wi 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
ko...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
dj...pl 1 23.03.2018
Ja...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
mo...pl 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
m....pl 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ly...pl 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
mk...om 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
Du...pl 1 23.03.2018
kl...om 1 23.03.2018
ar...pl 1 23.03.2018
xe...om 1 23.03.2018
mj...pl 1 23.03.2018
oc...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
ko...ty 1 23.03.2018
uk...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
fr...pl 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
wo...ia 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
wa...pl 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
ab...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
dh...om 1 23.03.2018
fr...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
md...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ma...14 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
iz...pl 1 23.03.2018
se...pl 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
ks...om 1 23.03.2018
ga...pl 1 23.03.2018
de...eu 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
lo...pl 1 23.03.2018
n_...pl 1 23.03.2018
gr...pl 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
ol...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
to...pl 1 23.03.2018
in...pl 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
bi...pl 1 23.03.2018
t....om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
gu...om 1 23.03.2018
ha...om 1 23.03.2018
ko...pl 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
dj...bo 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
mz...pl 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
mw...pl 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
at...pl 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
to...pl 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
si...om 1 23.03.2018
ra...58 1 23.03.2018
le...om 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
m....om 1 23.03.2018
ca...om 1 23.03.2018
bl...om 1 23.03.2018
si...pl 1 23.03.2018
94...om 1 23.03.2018
to...pl 1 23.03.2018
da...eu 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
ta...om 1 23.03.2018
ra...ol 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
co...pl 1 23.03.2018
pr...om 1 23.03.2018
mk...om 1 23.03.2018
le...om 1 23.03.2018
ig...pl 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
mb...pl 1 23.03.2018
to...pl 1 23.03.2018
ve...3r 1 23.03.2018
Ka...om 1 23.03.2018
kk...om 1 23.03.2018
mo...om 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
mb...om 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
wo...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
la...om 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
zz...om 1 23.03.2018
im...ak 1 23.03.2018
lo...om 1 23.03.2018
an...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
wi...om 1 23.03.2018
sc...om 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
pi...om 1 23.03.2018
si...pl 1 23.03.2018
by...pl 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
da...pl 1 23.03.2018
cu...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
k....om 1 23.03.2018
dd...om 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
d....pl 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
ba...om 1 23.03.2018
he...om 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
ta...eu 1 23.03.2018
st...om 1 23.03.2018
mi...eu 1 23.03.2018
da...sz 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
wa...pl 1 23.03.2018
ko...om 1 23.03.2018
lo...om 1 23.03.2018
ku...pl 1 23.03.2018
sz...pl 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ku...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
Da...pl 1 23.03.2018
ad...pl 1 23.03.2018
ka...23 1 23.03.2018
kj...om 1 23.03.2018
z....om 1 23.03.2018
li...om 1 23.03.2018
no...om 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
fi...pl 1 23.03.2018
no...pl 1 23.03.2018
ko...pl 1 23.03.2018
mp...13 1 23.03.2018
no...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ct...eu 1 23.03.2018
fe...om 1 23.03.2018
im...om 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
he...pl 1 23.03.2018
gu...om 1 23.03.2018
ol...om 1 23.03.2018
mi...fm 1 23.03.2018
mb...pl 1 23.03.2018
ad...om 1 23.03.2018
no...pl 1 23.03.2018
ka...pl 1 23.03.2018
Do...om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
an...pl 1 23.03.2018
Ar...pl 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
cr...pl 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
se...om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
mi...pl 1 23.03.2018
Da...pl 1 23.03.2018
lu...pl 1 23.03.2018
go...om 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
to...om 1 23.03.2018
th...om 1 23.03.2018
lu...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
mk...pl 1 23.03.2018
bo...om 1 23.03.2018
ra...om 1 23.03.2018
ja...pl 1 23.03.2018
mb...om 1 23.03.2018
pr...om 1 23.03.2018
ar...pl 1 23.03.2018
mr...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
av...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
wo...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
sh...ep 1 23.03.2018
do...om 1 23.03.2018
sl...om 1 23.03.2018
fa...om 1 23.03.2018
sz...om 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
it...om 1 23.03.2018
kr...ch 1 23.03.2018
mk...pl 1 23.03.2018
fe...om 1 23.03.2018
qu...om 1 23.03.2018
ku...om 1 23.03.2018
sh...om 1 23.03.2018
cz...pl 1 23.03.2018
ar...o4 1 23.03.2018
ko...ky 1 23.03.2018
kr...eu 1 23.03.2018
pr...pl 1 23.03.2018
no...om 1 23.03.2018
ka...om 1 23.03.2018
aj...pl 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
ee...pl 1 23.03.2018
pa...pl 1 23.03.2018
mr...om 1 23.03.2018
qb...om 1 23.03.2018
k....om 1 23.03.2018
ba...pl 1 23.03.2018
ar...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ra...pl 1 23.03.2018
da...om 1 23.03.2018
mo...om 1 23.03.2018
mk...pl 1 23.03.2018
bo...pl 1 23.03.2018
qi...om 1 23.03.2018
pr...om 1 23.03.2018
ad...pl 1 23.03.2018
sz...pl 1 23.03.2018
ma...pl 1 23.03.2018
ti...om 1 23.03.2018
ig...om 1 23.03.2018
mo...pl 1 23.03.2018
ag...om 1 23.03.2018
k....pl 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
pr...pl 1 23.03.2018
pp...pl 1 23.03.2018
b....om 1 23.03.2018
ch...om 1 23.03.2018
El...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
ko...pl 1 23.03.2018
id...om 1 23.03.2018
ja...om 1 23.03.2018
ma...om 1 23.03.2018
st...om 1 23.03.2018
b4...ya 1 23.03.2018
ad...om 1 23.03.2018
dr...pl 1 23.03.2018
gr...om 1 23.03.2018
si...om 1 23.03.2018
an...pl 1 23.03.2018
pa...om 1 23.03.2018
sk...om 1 23.03.2018
mi...om 1 23.03.2018
ls...pl 1 23.03.2018
kr...om 1 23.03.2018
al...ov 1 23.03.2018
kl...pl 1 23.03.2018
ze...pl 1 23.03.2018

Corsair STRAFE (Cherry MX Red, Red LED)

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka 1/2 (39)
od Corsair | kod producenta CH-9000088-NA | kod x-kom: 321220 | 24 miesiące (gwarancja producenta)
Oszczędź 200 zł
449,00 zł
249,00 zł

Promocja została zakończona

Sprzedano: 692 sztuk

Do kolejnej promocji pozostało:

00GODZ
:
00MIN
:
00SEK

Kupując produkt w promocji "Gorący strzał" akceptujesz regulamin wraz z jego postanowieniami.


Opis produktu

klawiatura

Corsair STRAFE
Zaprojektowana dla wydajności

Po 20 latach poszukiwania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań, Corsair wnosi niemiecką inżynierię Cherry MX na jeszcze wyższy poziom. Programowalna klawiatura mechaniczna Corsair Strafe z podświetleniem i przełącznikami Cherry MX Red również wniesie twoje doznania gier na poziom, jakiego dotąd nie doświadczyłeś.

Klawiatura przewodowa Corsair STRAFE
technologia

Przełączniki Cherry MX Red
Pozłacane styki

Używane przez profesjonalistów i wyprodukowane w Niemczech, czerwone przełączniki Cherry MX gwarantują najwyższej jakości technologię. Pozłacane styki oraz odporne na nacisk sprężyny wykonane ze stopów metali dadzą każdemu graczowi przewagę w rozgrywce. Działają w sposób liniowy i nie mają wyczuwalnego momentu kliknięcia. Doskonałe, gdy musisz wykonywać kilka naciśnięć klawisza pod rząd.

Klawiatura przewodowa Corsair STRAFE
podswietlanaklawiatura

Dynamiczne czerwone podświetlenie
Możliwość indywidualnego dostosowania

Wyjątkowe podświetlenie klawiszy zwiększa doznania płynące z gry. Wybierz jedno z sześciu gotowych ustawień lub zaprojektuj własne za pomocą dedykowanego oprogramowania CUE.

Cherry MX Red
usb3

Port USB
Podłącz się!

Umieszczone tak, by nie przeszkadzać w grze, wbudowane złącze USB udostępnia ci szybki sposób na podłączenie myszy, pendrive'a lub bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

przewodowa Corsair STRAFE usb
WSAD

Komfort i kontrola
Nakładki dla gier FPS i MOBA

Teksturowane i wyróżnione klawisze dla graczy pozwolą ci na pełne wyczucie i kontrolę rozgrywki w grze - możesz ponadto wybierać między zestawami nakładek dla różnych rodzajów gier - MOBA lub FPS.

Klawiatura przewodowa Corsair
mechanizm

100% Anti-Ghosting
Rollover dla 104 klawiszy

Stuprocentowy anti-ghosting oraz rollover dla 104 klawiszy przy podłączeniu przez USB zapewni cię, że jakkolwiek szybko i intensywnie będziesz grał, wszystkie twoje ruchy zostaną zarejestrowane.

Klawiatura przewodowa Corsair STRAFE
muzyka

Przyciki multimedialne
Łatwe sterowanie muzyką

Przyciski ułatwiające dostęp do multimediów pozwolą ci cieszyć się grą i jednocześnie łatwo sterować ustawieniami dźwięku. A kiedy skończysz grać - będziesz mógł sterować odtwarzaniem swojej ulubionej muzyki.

przewodowa Corsair STRAFE
aplikacje

Corsair Utility Engine (CUE)
Szybka i łatwa zmiana ustawień

Wszystkie funkcje klawiatury możesz regulować w intuicyjnym oprogramowaniu CUE - dostosujesz podświetlenie do własnych preferencji, zmienisz przypisania dla każdego klawisza lub zaprogramujesz ekstremalna makra, dla jeszcze większej kontroli w grze.

Klawiatura przewodowa Corsair

 


Specyfikacja

Typ Dla graczy
Mechaniczna
Łączność Przewodowa
Interfejs USB
Liczba klawiszy 106
Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak
Podświetlenie klawiszy Czerwone
Rodzaje przełączników Przełączniki mechaniczne - Cherry MX Red
Rodzaje wejść / wyjść USB 2.0 - 2 szt.
Kolor Czarny
Obsługiwane systemy Windows
Dodatkowe informacje Obsługa makr
Wyróżnione klawisze WSAD
Długość 448 mm
Szerokość 170 mm
Wysokość 40 mm
Waga 1352 g
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Opinie

Średnia ocena 5,85 (39 opinii)
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka 1/2
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
87,18%
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty
10,26%
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty Gwiazdka empty
2,56%
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty
0,00%
Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty
0,00%
Gwiazdka Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty Gwiazdka empty
0,00%

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Świetna! Ciężka, stabilna, przełączniki CherryMX Red. Niewątpliwym atutem są ekstra capsy do gier MOBA oraz FPS które wyróżniają się fajnym profilowaniem oraz chropowatą faktura dzięki czemu wiemy gdzie są najważniejsze klawisze bez odrywania wzroku od monitora :) W zestawie jest również key puller do wyciągania klawiszy. Podświetlenie czerwone, konfigurowalne. Na tylnym panelu jest wejście USB do którego możemy podpiąć pendrive lub myszkę itd. Kabel bardzo gruby i sztywny z dwoma USB.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo dobra klawiatura mechaniczna, wygodna do pisania. Wysoki profil klawiszy oraz potrzebna siła nacisku, przy niewielkiej głośności mechanizmu czyni doskonale narzędzie zarówno dla użytkownika programów jak i gracza.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Swietna !!! wyłapałem ją na przecenie 449 zl na 249 zl . Polecam

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Meeega klawiaturka! Moja pierwsza mechaniczna, więc obawiałem się, czy się przyzwyczaję i tu zaskoczenie - meeega przyjemnie się w nią klika. Proste zdejmowanie klawiszy (chociaż na początku bałem się, że coś urwę), multum opcji podświetlenia w kolorze czerwonym. W skrócie polecam! Mam tylko pytanie - czy ta klawiatura jest odporna na zachlapania?

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo dobra klawiatura.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Fajna, bardzo ciężka, klawisze mają fajny skok, 3 stopnie podświetlenia a po instalacji oprogramowania koło 20 i różne efekty. Pisze się wygodnie ale trzeba sie przyzwyczaić po zwykłej. Klawisze przyjemnie stukają, Ogólnie super

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Fajna klawiatura odpowiednio ciężka jak na mechanika przystało, dobrze wykonana choć zobaczymy jak będzie po dłuższym użytkowaniu.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Klawiatura bardzo ładna i funkcjonalna. Niesamowity stosunek ceny do jakości podczas trwania promocji. 450 zł > 250zł. Najlepsza klawiatura jaką dotychczas miałam. + Switche Cherry MX Red + Obsługa makr + Gruby kabel + Przejściówka USB + Ładne podświetlenie - Kabel gruby, ale sztywny i utrudnia aranżacje - Plastik pod keycapami posiada jakby nieprzyklejoną folię.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
za 250zł super :)

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Bardzo dobra klawitura. Przydatne dodatkowe zlacze usb na podpięcie myszy lub pendrive. Idealna do gry.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo dobrze się pisze, a podświetlenie przepiękne.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty
Opinia potwierdzona zakupem
Wykonanie oraz jakoś rozgrywki przy użyciu klawiatury 5/5, niestety nie jest to najwygodniejsza klawiatura jeżeli chodzi o pisanie.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Bardzo dobra klawiatura dla graczy cherry mx red robi swoje bardzo fajny dźwięk klawiszy jedyne co mi przeszkadza to bardzo lekka spacja

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
bardzo dobra klawiatura

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty
Opinia potwierdzona zakupem
Wady: -Brak podpórki na nadgarstki -Strasznie lekko działająca spacja Zalety: -solidna -Jak na 249zł jest to niesamowita klawiatura, ale nie jestem pewien czy dałbym za nią 459

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Epicka Klawa cherry red wygrywa jest jedyny minus ze na podporkach na klawiature nie ma gumy

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty
Opinia potwierdzona zakupem
Klawe kupiłem w promocji za 249zł, i w tej cenie jest warta każdej złotówki. Klawisze cherry mx red są niewiele głośniejsze od zwykłej klawy membranowej. Z wad klawy za 250zł wymienił bym jedynie brak "gumek" na "podpórkach" i delikatna spacja, jeśli ktoś gra, trzymając kciuka na spacji, nieraz przez przypadek ją wciśnie, ale to detale. Jednak oceniając ją jako klawe za 450zł - jako produktowi premium brakuje tu podświetlenia rgb, podkładki pod nadgarstki i dedykowanych klawiszy multimedialnych.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Klawiaturę kupiłem, bo stary BlackWidow Tournament po 4 latach już coraz częściej odmawiał posłuszeństwa (dwuklik i ciągłe czyszczenie). Klawiatura super - świetna jakość materiałów, markowe przełączniki, bardzo estetyczne podświetlenie, duża precyzja pisania, wyprowadzenie usb. Dodatkowe klawisze na początku trochę mnie rozczarowały - zrobione z plastiku i mocno profilowane... ale po kilku grach już ich nie zmienię. Z wad to sztywny kabel i niewielka możliwość regulacji na podpórkach.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Kupiłem na promocji za 249zł. Jak za tę cenę jest najlepszym wyborem. Przełączniki CherryMX RED sprawują się świetnie. Podświetlenie jest stylowe i gustowne. Jest to klawiatura z podświetleniem czerwonym, ma kilkanaście trybów podświetlenia. Plusy: +cena +świetne CherryMX RED +wygodna pomimo braku podkładki pod nadgarstki +stylowe podświetlenie +hub USB +blokada klawiszu windows Minusy: -wolałbym jednak normalną a nie chropowatą spację -trochę gruby, ale za to wytrzymały kabel

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty Gwiazdka empty
Klawa spk ale MX nie dorastają do pięt switchom razera

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka empty
Opinia potwierdzona zakupem
Ciężka, solidna, bardzo gruby kabel aż przesadnie. Dobrze się na niej pisze, jeszcze lepiej gra przez bardzo niską ilość siły potrzebnej do aktywacji i mega lekkim klawiszom. Niestety, niezdatna do użytku ze względu na hałas. Bez oringów pod klawisze ani rusz. Najlepszy feature? Po dodaniu oprogramowania może służyć za dźwiękowy spektrograf :D

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Mam tę klawiaturę od jakiegoś czasu i wszystko z nią jest OK, jedyny minus a raczej drobna niedogodność to fakt, że spację trzeba trochę mocniej nacisnąć przy pisaniu bo czasami lubi nie zaskoczyć. Poza tym oprogramowanie Corsaira pochłania dość sporo pamięci. Sama klawiatura jest solidna i zaraz po wyciągnięciu jej z pudełka widać, że nie ma lipy. :)

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Naprawdę bardzo fajna klawiatura. Sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Jedyna wada to gruby kabel.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Jak na klawiaturę za 250zl to nie ma lepszej, przełączniki cherry mx red robią robotę.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Pierwsza klawiatura mechaniczna i jestem bardzo zadowolony. W tej cienie nic lepszego nie znajdziecie. Przełączniki Cherry w bardzo dobrej przecienie

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Jestem bardzo zadowolony z klawiatury. Jest solidnie wykonana i po przesiadce z membranowej naprawdę czuję różnicę i nie wyobrażam sobie powrotu do "zwykłej" klawiatury. W grach spisuje się wymienicie, do pisania trzeba się przyzwyczaić, ale "feeling" klawiszy to wynagradza. Jak na mechanika jest bardzo cicha.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo przyjemna klawiatura, przyjemnie się pisze, klawisze idealne, i świetnie się gra. Na początku trzeba się przyzwyczaić :) Polecam

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo dobra klawiatura. Mam słabe doświadczenie jeżeli chodzi o klawiatury mechaniczne (poza tym z lat 90 ;) ), ale uważam, że ta działa bardzo dobrze. Miękkie i ciche klawisze. Niby są wysokie, ale szybko się przyzwyczaiłem w porównaniu do poprzedniej mechanicznej.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Świetna klawiatura, ze świetnymi switchami do gier, jak i IMO nie najgorszymi do pisania, wciąż lepiej pisać na mx redach niż na membarnówce ;P Na początku mój egzemplarz się nieco kiwał po postawieniu na biurku, ale po wymianie modelu na nowy jest wszystko w porządku. Jedynym minusem jest oprogramowanie do klawiatury, które jak działa w tle jest wszystko w porządku, ale żeby wyświetlić jego interfejs to odpala się przez dwie minuty, a czasami się zwiesza cały program.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Udało mi się kupić za 249zł właśnie w sklepie X-KOM. Klawiatura bardzo ładna, wygodna i precyzyjna. Od razu się przyzwyczaiłem, mimo że od lat korzystam z klawiatury w laptopie. Polecam!!! i warto tu zaglądać, bo często są duże obniżki.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Klawiatura masywna i bardzo dobrze wykonana. Przełączniki Cherry MX Red są o wiele cichsze niż np. Blue, a po założeniu o-ringów usuwamy dźwięk plastikowych klawiszy uderzających w plastikowe obudowy przełączników. Klawisze aktywują się szybko i bez większego wysiłku. Kabel jest bardzo gruby i posiada dwie końcówki USB typu A (jedna do huba w klawiaturze, a druga od samej klawiatury). Stopki do regulacji wysokości nie posiadają gumy na zakończeniach.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Świetna klawiatura za bardzo dobre pieniądze, Kupiłem ją na promocji za 269 zł. Sama klawiatura od początku sprawia dobre wrażenie. Widać, że jest solidnie wykonana(dobra jakość plastiku) i nie ma do czego się przyczepić. Przełączniki są fantastyczne, idealnie się gra jak i pisze. Na plus trzeba też dodać możliwość programowania podświetlenia, macr itp. za pomocą aplikacji corsair'a. Warto ją kupić :)

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Super klawiatura. Bardzo dobre wykonanie. Ciężka, co raczej świadczy o jej jakości. Przełączniki pracują ciszej niż np. w Modecomie ale to chyba nic dziwnego z racji różnicy w ich klasie. Możliwość personalizacji podświetlenia za pomocą dedykowanego softu jest imponująca. Używam w duecie z gryzoniem Corsair Harpoon RGB. Super zestaw. Polecam niezdecydowanym którzy szukają dobrej mychanicznej klawy.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Czas łapania klawiszy jest dla mnie okej. Nie jest bardzo głośna biorąc pod uwagę, ze to mechanik:D Na tej półce cenowej wymiata i zostaje sama... Podswietlenie robi robotę. Polecam 6/6

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Klik przyjemny, klawa jak na mechanika działa płynnie. Klawisze chwytają w momencie. Dodatkowo jest mega ładnie wykonana, myślę że warto to podkreślić. Zamówienie zrealizowane zostało szybko. Polecam 

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Świetna sprawa, bardzo dobrze i wydajnie się na niej pracuje i gra, polecam.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Polecam. Szybka dostawa, super obsługa. Corsair STRAFE to najlepsza klawiatura mechaniczna.

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo dobra klawiatura

Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka Gwiazdka
luks